Osaaminen x 8

Näissä asioissa olemme erityisen hyviä.

Liiketoiminta

Syvällinen ymmärryksemme markkinoinnin roolista liiketoiminnan kasvussa ohjaa toimintaamme. Emme vain luo huomiota herättävää markkinointia, vaan myös tuemme ja kehitämme strategianne mukaista liiketoimintaa.

Asiakasymmärrys

Asiakaskäyttäytymisen muutokset tarjoavat mahdollisuuksia markki­noida ja palvella paremmin. Keskitymme luomaan merkityksellisiä asiakas­kokemuksia, tuoden uusia näkökulmia ja haastamalla vallitsevia ajattelumalleja.

Design

Visuaalisuuden merkitys on keskeinen, vaikka se ei olisi ilmeistä. Luomme tunnis­tettavia ja linjakaita visuaalisia ilmeitä ja sisältöjä, joka välittävät yrityksenne arvot ja viestin selkeästi.

Brändi

Brändinne on enemmän kuin tunnistettavuus ja arvolupaukset; se on viestinnän ydin, joka auttaa teitä erottumaan. Rakennamme brändejä, jotka herättävät huomiota ja kertovat tarinanne.

Keinoäly / AI

Keinoälyn käyttö antaa meille mahdollisuuden työskennellä joustavammin. Hyödynnämme AI:ta sisällöntuotannossa ja suunnittelussa, säilyttäen samalla inhimillisen kosketuksen ja luovan ajattelumme.

Teknologia

Olemme valinneet keskittyä WordPress-alustaan verkkopalvelutoteutuksissa. Käytämme monipuolisesti erilaisia sisällönhallinnan työkaluja, kuten Gutenbergiä ja ACF-elementtejä, valintamme ohjaavat nopeutta, ylläpidet­tävyyttä ja sisällönpäivityksen helppoutta.

Kehittäminen

Suhtautumisemme kehittämiseen on arkinen. Huomatessamme kehitysmahdollisuuden, poimimme sen ketterästi osaksi työtämme, otammekin pieniä jatkuvia kehitysaskeleita. Tämä ei rajaudu vain omaan toimintaamme, tuomme hyvät ideat myös asiakkaalle nopeasti.

Projektijohto

Toimiiko yhteistyö? Meillä projektit kulkevat sujuvasti, kun yksi henkilö koordinoi kaiken asiakaskeskusteluista tiimimme ohjeistukseen. Tämä tekee yhteistyöstä asiakkaalle sujuvaa ja samalla tarjoaa tiimiläisille on selkeän roolin osana työtämme.
Ideavirta Oy / Reelininkatu 2, 02330 ESPOO