Mathemedix Oy on eläinkirurgeille laadukkaita instrumentteja ja implantteja markkinoiva yritys. Rakensimme kansainvälistä myyntiä vauhdittamaan helppokäyttöisen verkkokaupan johon integroimme automaattisen tuoteluettelon luonnin. Helpolla tuotehallinnalla asiakkaan on mahdollisuus ylläpitää sekä verkkokauppa, että painetun tuotekatalogin sisällöt aina ajantasalla.