Uudista verkkokauppasi

Verkkokaupan uusimistarve käynnistyy usein kehittämisen haasteiden kautta.

Kahdenlaisia lähtötilanteita

Nykyinen WooCommerce toteutus kaipaa korjausta

Kauppasi voi olla tilanteessa, jossa sitä on kehitetty ajan saattoon merkittävällä määrällä erilaisia lisäosia, joista osa on heikkoa laatuisia tai niitä on käytetty lähes väärällä tavalla. Joskus törmäämme myös tehtyyn koodiin, joka on estänyt ohjelmistokomponenttien päivittämisen. 

Räätälöintivirheitä on mahdollista korjata, mutta joskus edessä kaupan uudelleenrakentaminen.

Alustan vaihto harkinnassa, sopisiko WooCommerce teille verkkokaupaksi?

Kokeneena verkkokauppiaana olet käytännössä törmännyt tilanteisiin, joissa verkkokauppa-alusta ei täytä tarpeitasi. Silloin kyseeseen voi tulla räätälöity WooCommerce. Toiminnallisuuksien uudelleenmäärittelyllä ja toteutuksella saadaan selkeytettyä kaupan hallintaa ja lisättyä toivottuja ominaisuuksia-

Luodaan paremmin tarpeitasi vastaava verkkokauppa

Verkkokauppaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti ja lähes loputtomasti - teoriassa. Käytännössä kuitenkin joskus päädytään tilanteeseen, jossa kaupan uudelleen tekeminen on perusteltua. 

Kaupan uudistaminen lähtee usein käyntiin kokemuksen kautta syntyneestä tarpeesta, datasta saaduista kehitysideoista ja halusta parantaa käyttökokemusta. Tällaiset lähtökohdat ovat hyviä kaupan uudistamiselle. 

  • Tarvittavat toiminnallisuudet ja iintegraatiot suunnitellaan jo konseptointivaiheessa 
  • Uudistamalla käyttöliittymä ja toiminnallisuuksia, tarjotaan verkkokaupan asiakkaalle sujuvampaa ostokokemusta.
  • Suunnittelemalla tuotehallinta paremmin, saadaan sujuvuutta uusien tuotteiden julkaisuun ja tuotehallintaan yleisesti.
  • Laadukkaalla teknisellä toteuttamisella saavutetaan parempi hakukoneoptimoitavuus ja näin parempia seo-tuloksia.

Projektista kokonaisuutena - näin se etenee

1 Kartoittaminen

Minkälaisia tarpeita ja tavoitteita verkkokaupan osalta teillä on? Miten me voimme jalostaa tarpeitanne? Luodaan selvä yleiskuva uudistuksen painopisteistä.

2 Konseptointi

Kartoitetaan tarvittavat tekniset ominaisuudet ja määritellään integroitavien palveluiden rooli.

3 Suunnittelu

Suunnitellaan käyttöliittymä protyypin avulla. Määritellään tuotteiden ominaisuuksien tarpeet ja malli tuotedatan käsittelylle.

4 Toteutus

Verkkokaupan ulkoasuteeman, toiminnallisuuksien ja integratioiden rakentaminen sekä toiminnallisuuksien testaaminen todellisella tuotedatalla.

5 Julkaisu

Konseptointivaiheesssa määriteltyjen olennaisten asioiden huomioiminen, kuten esim. varastosaldot, asiakashistorian säilyminen ja vaikka hakukoneindeksointien huomioiminen.

6 Ylläpito ja kehittäminen

Ylläpitomme huolehtii Woon ja muiden ohjelmistokomponenttien päivittämisestä sekä verkkokaupan yleisestä tietoturvasta. Olemme mukana jatkokehittämisessä havaittujen uusien tarpeitten toteuttamiseksi.

Vilkaistaanko lukuja?

Verkkokaupan  nopeus on kriittinen tekijä käyttäjäkokemuksen ja Googlen hakukoneoptimoinnin (SEO) kannalta. Nopea sivusto parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä, vähentämällä odotusaikoja ja tehostamalla sivuston selailua. Google myös arvostaa sivuston nopeutta hakutuloksissaan, sillä nopeat sivustot tarjoavat paremman käyttökokemuksen, mikä on yksi tärkeä SEO-mittari.

Osana kartoitusta selvitämme mitkä elementit verkkokauppatoteutukselle ovat kriittisiä. Kykenemme tuottamaan nykyisten mittareiden näkökulmasta huippuunsa viritettyjä verkkokauppoja, tarpeen mukaan. 

 

Integraatioilla tehokkuutta

Verkkokaupan ensimmäinen toiminnallinen kehitysaskel on usein integraatio. Liittämällä verkkokauppa yhteen vaikka toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, saadaan verkkokaupan tilaukset suoraan varastoon keräilyyn.

Toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) integrointi auttaa verkkokauppatilausten käsittelyssä ja mahdollistaa reaaliaikaiset varastosaldot.

Kassajärjestelmien integraatiot (POS) automatisoi tuotetiedon kulun verkkokaupan ja kassapäätteen kanssa, poistaen riskit varastosaldojen paikkansapitämättömyydestä.

Taloushallinnon integroinnit voivat tarjota monipuolisesti joko talouteen tai tuotetiedon hallintaan liittyviä automaatioita.

Tuotetiedon hallintajärjestelmät (PIM) mahdollistavat keskitetyn tuotetiedon hallinnan ja sujuvan tiedonjakelun erilaisiin kanaviin, kuten verkkokauppaan.

Asiakashallintajärjestelmien (CRM) liitännät mahdollistavat asiakashistorian täydentämisen ja auttavat myyntiä sekä markkinointia pysymään ajantasalla asiakkaan aktiviteeteista.

Meille tuttuja ohjemistoja, joihin verkkopalvelu tai verkkokauppa voidaan helposti integroida.

Miksi me ja WooCommerce?

Rakastamme Woota ja syykin on selvä, se mahdollistaa laajasti asiakkaamme tarvitsevat ominaisuudet.

Woo on loistava verkkokauppa-alusta, joka taipuu todella monenlaiseen tarpeeseen ja jota on mahdollisuus kasvattaa yrityksen tarpeiden mukana.

Jokaiselle toteutukselle on nimetty oma kehittäjänsä, ja vaativammat räätälöinnit dokumentoidaan.

Lisäksi vastaamme toteutuksen ylläpidosta, teemme säännöllisiä päivityksiä ja osallistumme aktiivisesti jatkokehitykseen, varmistaen, että palvelumme pysyvät ajan tasalla ja vastaavat asiakkaidemme tarpeita.