Uudista verkkokauppasi

Verkkokaupan uudistaminen alkaa usein kehittämishaasteista.

Kahdenlaisia lähtötilanteita

Nykyinen WooCommerce toteutus kaipaa korjausta

Verkkokauppasi voi olla täynnä heikkolaatuisia lisäosia tai huonosti toteutettua koodia, joka estää ohjelmistokomponenttien päivitykset. Näitä räätälöintivirheitä voidaan korjata, mutta usein paras ratkaisu on kaupan uudelleenrakentaminen.

Alustan vaihto harkinnassa, sopisiko WooCommerce teille verkkokaupaksi?

Jos nykyinen alusta ei täytä tarpeitasi, räätälöity WooCommerce voi olla ratkaisu. Uudelleenmääritellyt toiminnallisuudet ja toteutus selkeyttävät kaupan hallintaa ja lisäävät toivottuja ominaisuuksia.

Luodaan paremmin tarpeitasi vastaava verkkokauppa

Verkkokaupan uudistaminen alkaa usein tarpeesta parantaa käyttökokemusta ja ratkaista aiempia ongelmia. Datasta saadut kehitysideat ja halu parantaa toiminnallisuuksia ovat keskeisiä syitä uudistukselle. Näillä lähtökohdilla voimme merkittävästi parantaa kaupan toimivuutta ja tehokkuutta. Puhtaalta pöydältä suunnittelu mahdollistaa keskittymisen olennaisiin asioihin ilman aiempien versioiden rajoituksia.

  • Tarvittavat toiminnallisuudet ja integraatiot suunnitellaan jo konseptointivaiheessa 
  • Käyttöliittymän ja toiminnallisuuksien uudistaminen tarjoaa verkkokaupan asiakkaille sujuvamman ostokokemuksen.
  • Parempi tuotehallinnan suunnittelu sujuvoittaa tuotehallintaa ja uusien tuotteiden julkaisua.
  • Laadukas tekninen toteutus parantaa hakukoneoptimoitavuutta ja tuo parempia SEO-tuloksia.

Projektista kokonaisuutena - näin se etenee

1 Kartoittaminen

Minkälaisia tarpeita ja tavoitteita verkkokaupan osalta sinulla on? Miten me voimme jalostaa tarpeitanne? Luodaan selvä yleiskuva uudistuksen painopisteistä.

2 Konseptointi

Kartoitetaan tarvittavat tekniset ominaisuudet ja määritellään integroitavien palveluiden rooli.

3 Suunnittelu

Suunnitellaan käyttöliittymä prototyypin avulla. Määritellään tuotteiden ominaisuuksien tarpeet ja malli tuotedatan käsittelylle.

4 Toteutus

Verkkokaupan ulkoasuteeman, toiminnallisuuksien ja integraatioiden rakentaminen sekä toiminnallisuuksien testaaminen todellisella tuotedatalla.

5 Julkaisu

Konseptointivaiheesssa määriteltyjen olennaisten asioiden huomioiminen, kuten varastosaldot, asiakashistorian säilyminen ja vaikka hakukoneindeksointien huomioiminen.

6 Ylläpito ja kehittäminen

Ylläpitomme vastaa Woon ja muiden ohjelmistokomponenttien päivittämisestä sekä verkkokaupan yleisestä tietoturvasta. Olemme mukana jatkokehittämisessä havaittujen uusien tarpeitten toteuttamiseksi.

Vilkaistaanko lukuja?

Verkkokaupan nopeus on kriittinen käyttäjäkokemuksen ja hakukoneoptimoinnin (SEO) kannalta. Nopea sivusto parantaa käyttäjätyytyväisyyttä vähentämällä odotusaikoja ja tehostamalla selailua. Google arvostaa nopeita sivustoja hakutuloksissa, koska ne tarjoavat paremman käyttökokemuksen, mikä on tärkeä SEO-mittari.

Osana kartoitusta selvitämme, mitkä elementit ovat verkkokaupalle kriittisiä. Tuotamme huippuunsa viritettyjä verkkokauppoja nykyisten mittareiden perusteella tarpeen mukaan.

Integraatioilla tehokkuutta

Verkkokaupan ensimmäinen toiminnallinen kehitysaskel on usein integraatio. Liittämällä verkkokauppa yhteen vaikka toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, saadaan verkkokaupan tilaukset suoraan varastoon keräilyyn.

Toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) integrointi auttaa verkkokauppatilausten käsittelyssä ja mahdollistaa reaaliaikaiset varastosaldot.

Kassajärjestelmien integraatiot (POS) automatisoivat tuotetiedon kulun verkkokaupan ja kassapäätteen kanssa, poistaen riskit varastosaldojen paikkansapitämättömyydestä.

Taloushallinnon integroinnit voivat tarjota monipuolisesti joko talouteen tai tuotetiedon hallintaan liittyviä automaatioita.

Tuotetiedon hallintajärjestelmät (PIM) mahdollistavat keskitetyn tuotetiedon hallinnan ja sujuvan tiedonjakelun erilaisiin kanaviin, kuten verkkokauppaan.

Asiakashallintajärjestelmien (CRM) liitännät mahdollistavat asiakashistorian täydentämisen ja auttavat myyntiä sekä markkinointia pysymään ajantasalla asiakkaan aktiviteeteista.

Meille tuttuja ohjemistoja, joihin verkkopalvelu tai verkkokauppa voidaan helposti integroida.

Miksi me ja WooCommerce?

Rakastamme Woota ja syykin on selvä, se mahdollistaa laajasti asiakkaamme tarvitsevat ominaisuudet.

Woo on loistava verkkokauppa-alusta, joka taipuu todella monenlaiseen tarpeeseen ja jota on mahdollisuus kasvattaa yrityksen tarpeiden mukana.

Jokaiselle toteutukselle on nimetty oma kehittäjänsä, ja vaativammat räätälöinnit dokumentoidaan.

Lisäksi vastaamme toteutuksen ylläpidosta, teemme säännöllisiä päivityksiä ja osallistumme aktiivisesti jatkokehitykseen, varmistaen, että palvelumme pysyvät ajan tasalla ja vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

Ideavirta Oy / Reelininkatu 2, 02330 ESPOO